Bli en diplomerad Changemaker!

Vår utbildning är utformad för chefer, ledare, konsulter och alla andra som tar ansvar för och driver förändringsprojekt. Utbildningen fokuserar på handfasta strategier, på hur förändringen ska genomföras i praktiken samt ger dig konkreta verktyg för att nå dit.

Vår utbildning
Totalt innefattar utbildningen tre tillfällen, plus en boostersession för erfarenhetsutbyte och fördjupning. Som diplomerad changemaker får du dessutom tillgång till Making Changes fulla verktygslåda som består av 50+ skarpa verktyg och rätt att använda Changemeter® som hjälper dig att ta pulsen på förändringsarbetet och fatta kloka beslut.

Du får lära dig:
• Om människan i förändring och förändringsledningens grunder

• Hur du konstruktivt kan bemöta motstånd och skapa förutsättningar för MEDskapande

• Att arbeta enligt en strukturerad förändringsledningsmetodik

  • Identifiera och navigera förbi klassiska fallgropar
  • Femfaktormodellen för framgångsrik förändring
  • Changemeter® för pulstagning och val av smarta åtgärder

Förändringens tid är nu
Förmågan att leda förändring har skattats som den viktigaste ledarkompetensen framöver. Arbetslivet, tekniken och samhället i stort fortsätter utvecklas i allt snabbare takt och ställer ständigt nya krav på både företag och ledare för att klara morgondagens utmaningar. Genom Making Changes utbildningar ökar dina chanser att lyckas med verksamhetskritiska förändringar, samt att genomföra dessa på ett snabbare, enklare och mer strukturerat sätt. Ett mer effektivt förändringsarbete är både en konkurrensfördel och ett sätt att skaffa nya affärsmöjligheter.

Varför kan vi göra skillnad?
Vårt koncept flyttar fokus från vad som ska göras, till hur du faktiskt gör det! Vi tror på och tillämpar en träningsbaserad metodik där vi erbjuder en mix av evidensbaserad kunskap, egna erfarenheter och praktisk tillämpning. I samband med våra utbildningar kommer du också att få dela med dig av egna erfarenheter, kunna dra nytta av andras kunskap, ta del av spännande diskussioner och få genomföra många praktiska övningar.

Datum:

24/3 Zoom 08:30-12:00

6 – 7/4 internat, i närheten av Stockholm

3/5 Zoom avslut 08:30-12:00

Pris: 22 500 kr exkl. moms. Faktisk kostnad för internat tillkommer.

För mer info och anmälan:
Kontakta oss på info@makingchange.se

Ladda ner PDF