Making Change tipsar hur chefer kan stötta sina medarbetare som är trötta på förändring

Är medarbetarna trötta på alla förändringar?
Making Change intervjuades nyligen i Kvalitétsmagasinet om hur du som chef kan göra.

Händer det att dina medarbetare börjar sucka lite uppgivet när ordet förändring kommer på tal?
Ny forskning pekar på en förändringströtthet. Vi fick chansen att ge några tips på vägen.

Exempelvis

• Undvik att prata om förändring om det går. Berätta istället vad ni ska göra och varför det är viktigt.

In och läs!