Skip to content

Våra tjänster

illis lift

Vårt erbjudande omfattar bland annat

  • Stöd i strategiskt beslutsfattande innan eller inför en förändring
  • Löpande sparring till förändringsledare och beslutsfattare genom förändringen – från start till mål
  • Anpassade program för Ledarskapsutveckling
  • Konkreta verktyg att använda i det egna förändringsarbetet
  • Utveckling av ledningsfunktioner
  • ChangeMeter®️ -ett beslutsstöd i förändring
  • Utbildning i förändringsledning

Change

 

PARTNER

bana_transparent
”Vi behöver stöd genom vår förändringsresa”

Vi är en närvarande och drivande partner i förändringens alla steg, eller om du så vill -ett kul ressällskap.

Change

 

TRAINING

spel_transparent
”Vi behöver rusta våra ledare och nyckelpersoner för att driva framgångsrik förändring”

Förändringssäkra din organisation och fyll den med Change Makers genom något av våra utbildningsupplägg. 

Change

 

METER

verktyg
”Jag vill veta hur jag ligger till i min förändring och vad som är bra att göra just nu”

ChangeMeter är ett beslutsstöd som hjälper dig att på ett enkelt sätt ta pulsen på din förändring.

Change

 

TOOLS

skiftnyckel_transparent
“Jag har förstått att det är viktigt, men hur ska jag göra då?”

Praktiska verktyg, checklistor, assessments, mallar, tips etc. som gör det lätt att göra rätt.

“Making Change är vår plattform för att bidra till att så många ledare som möjligt blir framgångsrika i att driva nödvändiga förändringar för sina verksamheter.”