Skip to content

changeTOOLS®

Vår erfarenhet är tydlig. Många har stor nytta av att få svar på frågan hur jag kan göra i en viss situation. Många frågar efter verktyg.

Vi har skapat en mängd! Här har vi samlat våra bästa verktyg.

Vad är ett verktyg?

Med verktyg menar vi tips och beskrivningar på arbetssätt, upplägg av möten, viktiga frågor att ställa, mallar och hjälpmedel.

Helt enkelt konkreta lättanvända och nedladdningsbara instruktioner som vi hoppas ska hjälpa dig att gå från Vad till Hur.

ChangeTrainingvadvar

Verktygen möter upp mot alla delar i Femfaktormodellen och hjälper dig att undvika eller ta dig ur fallgroparna.

För tillgång till verktygen behöver du en licens. Kontakta oss för att få veta mer!

Verktyg


Vår erfarenhet är tydlig. Många har stor nytta av att få svar på frågan hur jag kan göra i en viss situation. Många frågar efter verktyg.

Change

 

PARTNER

bana_transparent
”Vi behöver stöd genom vår förändringsresa”

Vi är en närvarande och drivande partner i förändringens alla steg, eller om du så vill -ett kul ressällskap.

Change

 

TRAINING

spel_transparent
”Vi behöver rusta våra ledare och nyckelpersoner för att driva framgångsrik förändring”

Förändringssäkra din organisation och fyll den med Change Makers genom något av våra utbildningsupplägg. 

Change

 

METER

verktyg
”Jag vill veta hur jag ligger till i min förändring och vad som är bra att göra just nu”

ChangeMeter är ett beslutsstöd som hjälper dig att på ett enkelt sätt ta pulsen på din förändring.

Change

 

TOOLS

skiftnyckel_transparent
“Jag har förstått att det är viktigt, men hur ska jag göra då?”

Praktiska verktyg, checklistor, assessments, mallar, tips etc. som gör det lätt att göra rätt.