Skip to content

ChangeTRAINING

Vill du förändringssäkra din organisation?

Vill du förändringssäkra din organisation?

Vi utbildar Changemakers med kunskap, förmåga och vilja att leda förändring.

Det gör vi genom att erbjuda såväl öppna utbildningar som skräddarsydda upplägg som möter upp mot just era behov.

Våra utbildningar utgår ifrån Femfaktormodellen för framgångsrik förändring som tillsammans med det unika beslutsstödet Changemeter® ger ett robust stöd för alla typer av förändringsinitiativ.

Vi vill göra avståndet mellan kunskap och praktisk tillämpning så kort som möjligt och stötta deltagarna i att gå från Vad till Hur.

Vårt upplägg bygger därför på en kombination av evidensbaserat innehåll, erfarenhetsutbyte och mycket praktisk träning.

OBS! när vi säger träning så menar vi träning. Att diskutera erfarenheter i bikupor är bra, men det är inte träning. Träning leder till ökad förmåga att göra något nytt. Därför är bra träning baserad på att testa, göra, få hjälpsam återkoppling och ibland göra igen.

Även här kommer våra verktyg in. Vi tränar dig att använda dem så att de inte stannar som fina beskrivningar på ditt skrivbord!

Vi garanterar att alla som går någon av våra utbildningar direkt kommer att kunna omsätta kunskapen i den egna verksamheten.

Det du behöver för att lyckas med förändring!

Vi tror att det är tre komponenter som är avgörande för att du som leder en förändring ska ha rätt förutsättningar att lyckas.

  1. Du behöver en robust och enkel förklaringsmodell.
  2. Du behöver veta din status. – just nu – i förändringsprocessen.
  3. Du behöver rätt åtgärd, eller verktyg, vid rätt tidpunkt.
KringlanNY
Förklaringsmodell

Förståelse för vilka framgångsfaktorer och Best Practise man kan luta sig emot.

verktyg
Instrumentbräda

Ett enkelt sätt att ta pulsen på sin förändring som hjälp för att välja smarta åtgärder. 

skiftnyckel_transparent
Verktyg

Konkreta och lättanvända verktyg, checklistor, mallar etc.

ChangeTrainingvadvar

Våra utbildningar utgår ifrån Femfaktormodelllen för framgångsrik förändring som tillsammans med det unika beslutsstödet Changemeter® ger ett robust stöd för alla typer av förändringsinitiativ.

Change

 

PARTNER

bana_transparent
”Vi behöver stöd genom vår förändringsresa”

Vi är en närvarande och drivande partner i förändringens alla steg, eller om du så vill -ett kul ressällskap.

Change

 

TRAINING

spel_transparent
”Vi behöver rusta våra ledare och nyckelpersoner för att driva framgångsrik förändring”

Förändringssäkra din organisation och fyll den med Change Makers genom något av våra utbildningsupplägg. 

Change

 

METER

verktyg
”Jag vill veta hur jag ligger till i min förändring och vad som är bra att göra just nu”

ChangeMeter är ett beslutsstöd som hjälper dig att på ett enkelt sätt ta pulsen på din förändring.

Change

 

TOOLS

skiftnyckel_transparent
“Jag har förstått att det är viktigt, men hur ska jag göra då?”

Praktiska verktyg, checklistor, assessments, mallar, tips etc. som gör det lätt att göra rätt.