Skip to content

Bok utan bakgrund
bok baksida

Handbok för chefer och andra som leder förändring

Vår ambition med Making Change är att göra det lättare och roligare att lyckas med förändringar. Vår målgrupp är rakt upp och ned chefer eller andra som har ansvar för att leda förändringar. Vi hoppas att boken verkligen hjälper just dig att lyckas med just den förändring du leder.

 

En vanlig föreställning är att majoriteten av förändringsinitiativ misslyckas.

Denna handbok för chefer och förändringsledare utmanar den föreställningen och visar att möjligheten att lyckas tvärtom är ganska god, så länge man undviker de vanligaste fallgroparna.

I boken förklaras hur man konkret bör agera för att lyckas med förändring. I Förändringens fem fallgropar ges först en övergripande genomgång av vad en förändringsledare behöver veta om förändring, med fokus på konkreta beteenden och på hur människor fungerar i förändring. De vanligaste fem fallgroparna, där många av missarna görs, beskrivs. Därefter presenteras en praktisk förklaringsmodell för förändringsledning.

I boken ingår ett lättanvänt beslutsstöd som hjälper dig att löpande ta pulsen på förändringsarbetet. Beslutsstödet visar om ni är nära eller i fallgropen, eller om förändringen har fått styrfart. Beroende på aktuell status får du en mängd konkreta råd och direkt användbara verktyg som drastiskt kommer att öka chansen att nå de uppsatta målen.

Boken ger konkreta svar på frågor som:

• Hur gör jag det tydligt för alla vad förändringen innebär?

• Hur kan jag möta olika reaktioner på ett konstruktivt sätt?

• Hur kan jag bedöma om min plan är realistisk?

• Hur får jag andra att ge nödvändigt stöd till min förändring?

• Hur säkrar jag att förändringen blir bestående?

Vad är det som gör att vissa lyckas med sina förändringar medan andra misslyckas?

”Sluta upp med de där metaforerna som inte tillför någonting”

Beställ bok

Vad kul att du vill köpa vår bok!

Vi är så glada över hur väl boken tagits emot och att den verkar fylla det tomrum vi själva upplevt.

Priset är 300 kr ex moms (318 kr ink moms) + frakt 65 per bok kr.

Kontakta oss om du vill beställa flera böcker eller har andra önskemål kring distribution av boken till din organisation.  

Vill du betala via faktura skriver du in dina faktureringsuppgifter i formuläret nedan.