Skip to content

På vilket sätt kommer det här att göra det lättare för den andre att lyckas?

Vad vi gör

Vi vill göra det lätt att göra rätt för dig som driver förändringsarbete!

Vi utvecklar ledare och organisationer i konsten att lyckas med förändring. Vi vet att många tycker att det är bökigt och tar mycket energi att driva förändring. Vi vill lätta på bördan. Därför utgår vi i allt vi gör ifrån frågan
-På vilket sätt kommer det här att göra det lättare för den andre att lyckas?

Vi har ett praktiskt förhållningssätt, med fokus på HUR man ska göra, eftersom vi så starkt tror på att förändring är en aktiv handling som åstadkoms genom att vi gör saker.

KringlanNY

Hur vi blev Making Change

Making Change bildades hösten 2019 av Mikal Björkström och Ola Rosenlind utifrån en gemensam ambition att göra det lättare och roligare för ledare med ansvar att driva förändring.

Visa

“Making Change är vår plattform för att bidra till att så många ledare som möjligt blir framgångsrika i att driva nödvändiga förändringar för sina verksamheter.”