Skip to content

På vilket sätt kommer det här att göra det lättare för den andre att lyckas?

Vad vi gör

 Vi vill göra det lättare och roligare för dig som leder förändringsarbete.

Vi utvecklar ledare och organisationer i konsten att lyckas med förändring. Vi vet att många tycker att det är bökigt och tar mycket energi att driva förändring. Vi vill lätta på bördan. Därför utgår vi i allt vi gör ifrån frågan
-På vilket sätt kommer det här att göra det lättare för den andre att lyckas?

Vi har ett praktiskt förhållningssätt, med fokus på HUR man ska göra, eftersom vi så starkt tror på att förändring är en aktiv handling som åstadkoms genom att vi gör saker.

KringlanNY

Changemakers

Vi gör det lättare och roligare att leda förändring

Ola Rosenlind 
Grundare/ägare och Changemaker
Ola Rosenlind
Grundare/ägare och Changemaker

Ola Rosenlind

Grundare/ägare och Changemaker

Ola är i grunden socionom och har en bakgrund från ledande roller inom HR. Han har sedan 2010 arbetat som konsult med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Omfattande erfarenhet av förändringsprocesser i arbetslivet med fokus på kultur och beteenden, både som konsult och chef.

ola@makingchange.se 

Mikal Björkström 
Grundare/ägare och Changemaker
Mikal Björkström
Grundare/ägare och Changemaker

Mikal Björkström

Grundare/ägare och Changemaker

Mikal är leg. psykolog med OBM-inriktning.

Han har mångårig erfarenhet av chefsroller på flera organisationsnivåer och i rollen som organisationskonsult.

Omfattande erfarenhet av förändringsprocesser i arbetslivet med fokus på kultur och beteenden, både som konsult och chef.

mikal@makingchange.se 

Robert Persson Asplund
Changemaker
Robert Persson Asplund
Changemaker

Robert Persson Asplund

Changemaker

Robert är leg. psykolog, organisationskonsult och forskare (PhD).

Han har mångårig erfarenhet av chefsroller på både operativ och strategisk nivå och inom organisations- och ledarutveckling.

Robert arbetar med förändringsprocesser inom i arbetslivet. Han driver också flera forsknings-, utbildnings- och förändringsprojekt inom hållbart arbetsliv.

robert@makingchange.se

Pelle Lindell 
Changemaker inriktad på Förändringsledning.
Pelle Lindell
Changemaker inriktad på Förändringsledning.

Pelle Lindell

Changemaker inriktad på Förändringsledning

Med en lång bakgrund inom HR på flera företag och branscher, samt i rollen som fristående organisationskonsult, hjälper Pelle våra kunder med att mobilisera cheferna och medarbetarna vid förändring.

pelle@makingchange.se

Hur vi blev Making Change

Making Change bildades hösten 2019 av Mikal Björkström och Ola Rosenlind utifrån en gemensam ambition att göra det lättare och roligare för ledare med ansvar att driva förändring.

Visa

“Making Change är vår plattform för att bidra till att så många ledare som möjligt blir framgångsrika i att leda nödvändiga förändringar för sina verksamheter.”