Skip to content

ChangeMeter®

Ditt stöd för smarta
åtgärder i förändringen!

Koll på läget

Målet med ChangeMeter är att du vid var tid vet var du befinner dig i din förändring och hur du konkret kan göra för att öka sannolikheten att lyckas.

  • Change Meter är ett smart och interaktivt verktyg som erbjuder möjligheten att kontinuerligt följa framdriften i ditt förändringsarbete. Du skattar ditt nuläge i de fem faktorerna och får automatiskt råd om förhållningssätt och lämpliga verktyg för att aktivt agera i situationen och ta nästa steg.
  • ChangeMeter® utgår ifrån Femfaktormodellen för framgångsrik förändring

Din status bedöms på tre nivåer.
Rött = du står med ena eller båda dina ben i en fallgrop. Här vill du inte vara kvar!
Gult = du verkar ha styrfart inom denna faktor. Kanon! Fortsätt på inslagen bana så landar du nog rätt!
Grönt = wow! Snyggt jobbat, du verkar ha gjort väldigt mycket rätt. En svår nivå att nå.

Din status samlas automatiskt upp i styrtavlan för en helhetsbild. 

  • Du kan givetvis komplettera med andra typer av bedömningar, intervjuer
    eller annat för att göra en ännu mer pricksäker bedömning.
  • Summera Fördelar och Funderingar i den avslutande handlingsplanen.
statusrapport

För att få tillgång till ChangeMeter® behövs en licens som du får efter genomgången kurs (läs mer här). Det finns både individuella och företagslicenser. Hör av dig till oss för mer information!

Så kommer du igång med ChangeMeter®

Målet med ChangeMeter är att du vid var tid vet var du befinner dig i din förändring och hur du konkret kan göra för att öka sannolikheten att lyckas.

Change

 

PARTNER

bana_transparent
”Vi behöver stöd genom vår förändringsresa”

Vi är en närvarande och drivande partner i förändringens alla steg, eller om du så vill -ett kul ressällskap.

Change

 

TRAINING

spel_transparent
”Vi behöver rusta våra ledare och nyckelpersoner för att driva framgångsrik förändring”

Förändringssäkra din organisation och fyll den med Change Makers genom något av våra utbildningsupplägg. 

Change

 

METER

verktyg
”Jag vill veta hur jag ligger till i min förändring och vad som är bra att göra just nu”

ChangeMeter är ett beslutsstöd som hjälper dig att på ett enkelt sätt ta pulsen på din förändring.

Change

 

TOOLS

skiftnyckel_transparent
“Jag har förstått att det är viktigt, men hur ska jag göra då?”

Praktiska verktyg, checklistor, assessments, mallar, tips etc. som gör det lätt att göra rätt.