Skip to content

Femfaktormodellen för
framgångsrik förändring

 

ÄR DET ENS MÖJLIGT ATT LYCKAS MED FÖRÄNDRING?

Ja, det är det om du

  • har en tydligt definierad förändring
  • lyckas säkra MEDskapare
  • får tillräcklig draghjälp
  • anpassar ambitionsnivån efter förutsättningarna
  • observerar och integrerar.

 

FAKTOR 1: DEFINIERA DIN FÖRÄNDRING

En tydligt definierad förändring innebär att det är tydligt varför förändringen är nödvändig, vilket problem som ska lösas och vad förändringen konkret kommer att innebära. Alla behöver veta hur de förväntas agera under förändringsperioden och senare i det nya normala. En tydligt definierad förändring möjliggör en träffsäker mätning och uppföljning. Ju tydligare förändringen kan definieras, desto lättare blir det att kommunicera ett entydigt budskap som organisationen kan förhålla sig till.

FAKTOR 2: UTVECKLA MEDSKAPARE

Du behöver skapa förutsättningar för att få motiverade, engagerade och drivande medarbetare och arbetsgrupper. Tricket är inte att leda andra genom förändringen, utan att få så många som möjligt att ta aktiv del i skapandet av det nya läget. En MEDskapare ser till att vara med och forma det nya och bidrar proaktivt till utvecklingen. Det är ofta mycket framgångsrikt att involvera målgruppen tidigt och mycket. Det är även av vikt att tillsammans med målgruppen identifiera hinder som kan undanröjas och hitta sätta att motivera de ansträngningar som görs.

FAKTOR 3: SÄKRA AKTIV DRAGHJÄLP

Ensam är inte stark när det kommer till förändringsledning. Ett aktivt och tydligt stöd från nyckelpersoner är avgörande för att lyckas. Därför behöver tid avsättas för att identifiera vilka personer som kan ge viktig draghjälp. Målet är att få dem att aktivt och självständigt stödja förändringen som om den vore deras egen, utan att du behöver följa upp eller pusha på. Mycket fotarbete krävs för att mobilisera nödvändig draghjälp, men utan den faller du lätt när det blåser.

FAKTOR 4: ANPASSA AMBITIONSNIVÅN

All förändring sker i ett sammanhang, i en viss situation och i en unik organisation. Det är avgörande att säkerställa ett balanserat förhållande mellan ambitionsnivå, i form av uppsatta mål, och de faktiska förutsättningar som föreligger. Det kan handla om tillgängliga resurser i form av tid, kompetens och pengar, eller andra förutsättningar, exempelvis management attention, konkurrerande initiativ, organisationens allmänna förändringsförmåga och liknande. Kort sagt allt som påverkar din möjlighet att lyckas. De krav förändringen ställer måste löpande vägas mot de resurser som finns tillgängliga för att du ska veta om det finns en rimlig chans att lyckas eller om ambitionsnivån behöver justeras.

FAKTOR 5: OBSERVERA OCH INTEGRERA

Som ledare behöver du ha ”ögon i terrängen” för att observera och registrera det som sker. För detta behövs ett effektivt system för uppföljning och utvärdering bestående av tydliga indikatorer och kopplingar mellan nya beteenden och önskat resultat. Förändringsprocessen kan ta lång tid och det gäller att inte släppa taget och ropa att kusten är klar innan det är säkerställt att de nya beteendena verkligen fått fäste och drivs oberoende av konstruerade tillfälliga motivatorer. Förändringen och de aktiviteter som följer av den behöver integreras i ordinarie system (till exempel mötesagendor, belöningssystem och medarbetarsamtal). Det är avgörande att du orkar hålla i tills det nya har blivit det självklara sättet att göra saker på.

Ensam är inte stark när det kommer till förändringsledning. Ett aktivt och tydligt stöd från nyckelpersoner är avgörande för att lyckas.

Change

 

PARTNER

bana_transparent
”Vi behöver stöd genom vår förändringsresa”

Vi är en närvarande och drivande partner i förändringens alla steg, eller om du så vill -ett kul ressällskap.

Change

 

TRAINING

spel_transparent
”Vi behöver rusta våra ledare och nyckelpersoner för att driva framgångsrik förändring”

Förändringssäkra din organisation och fyll den med Change Makers genom något av våra utbildningsupplägg. 

Change

 

METER

verktyg
”Jag vill veta hur jag ligger till i min förändring och vad som är bra att göra just nu”

ChangeMeter är ett beslutsstöd som hjälper dig att på ett enkelt sätt ta pulsen på din förändring.

Change

 

TOOLS

skiftnyckel_transparent
“Jag har förstått att det är viktigt, men hur ska jag göra då?”

Praktiska verktyg, checklistor, assessments, mallar, tips etc. som gör det lätt att göra rätt.