Skip to content

change
PARTNER

Vi vill göra det lättare och roligare att lyckas med förändring!

Det är därför Making Change finns.
Vissa skulle kalla det vår identitet.

Vi instämmer i det och vill även lägga till att det är vårt löfte till dig.

När du samarbetar med oss ska du uppleva att din förändring blir både lättare och roligare att lyckas med.

Vi har stor erfarenhet av förändringsledning, både som chefer och konsulter. Vi vill ge dig så mycket vi kan av detta i vårt samarbete. Våra uppdrag handlar ofta om längre processer där vi jobbar nära vår uppdragsgivare. Vi går armkrok genom förändringen och bidrar med stöd, handledning, sparring, utbildningar, analyser och beslutsunderlag. Helt beroende på vad just detta uppdrag har för unika förutsättningar. Vi vill se oss som prestigelösa praktiker som får saker att hända tillsammans med dig.

Därför ser vi våra uppdrag som ett partnerskap.

Vår bild är att bra partnerskap bygger på dessa grundpelare. Håller du med?

 • Vi gör varandra bättre
  Genom vårt sätt att möta utmaningen och se varandra som människor.
 • Vi jobbar mot tydliga mål.
  Genom att tillsammans formulera ett framtida tillstånd som är så attraktivt att alla inblandade vill anstränga sig för att nå det.
 • Vi lär oss tillsammans.
  Genom en ärlig och öppen dialog hanterar vi både framgång och uppförsbackar för att bli lite bättre imorgon.

Så vad kan vi hjälpa dig med?

Vi hjälper dig i förändringens alla steg. Vi har tydliga processer och metoder för allt mellan funderingen på om ni ska göra något alls, via beslut om- och planeringen av en förändringsprocess, till genomförande och utvärdering.

Bäst nytta gör vi ju tidigare i en förändringsprocess vi kommer in. Därför har vi tagit fram en modell som i några tydliga steg hjälper dig och oss att designa rätt åtgärder i partnerskapet.

Vi har metoder och processer för att besvara frågorna nedan, om du inte klarar det själv vill säga.

Vi vill vara rätt tydliga med en sak. Om du inte kan svara JA på alla frågorna så är det värt att fundera några varv på a. om det är rätt sak att göra och b. har vi tillräcklig förmåga för att lyckas med förändringen?

A. Är det rätt sak att göra?

 1. Löser förändringen ett verkligt problem, eller är möjligheten betydelsefull?
  Vi hjälper dig att analysera och beskriva det problem du vill lösa, eller den möjlighet du vill fånga.
 2. Av alla tänkbara förändringsbehov, är detta det mest prioriterade?
  Du får stöd i att vikta olika tänkbara initiativ mot varandra och bedöma vilket val som är klokast att välja.
 3. Är den tänkta lösningen sannolikt väl fungerande?
  Dags för djävulens advokat. Ok, det finns ett problem eller en möjlighet. Den är dessutom högt prioriterad. Men – har vi tänkt ut en bra lösning eller kommer vi missa målet?

B. Hur är vår förmåga – kommer vi ta förändringen hela vägen in i mål?

 1. Brukar vi ta våra förändringar i mål?
  För att besvara frågan kan vi hjälpa er med assesments av organisatorisk Readyness for Change och göra riskbedömningar av initiativet. Till vårt stöd har vi strukturerade bedömningsinstrument, bland annat via Prosci ramverket.

  Brukar vi tar våra förändringar i mål? Denna korta fråga är avgörande som vi ser det.

  Om svaret är Ja säger vi grattis!
  Vi kopplar även på våra största öron och vill veta allt om hur ni brukar göra och vilka era bästa trick är. För dessa måste ni självklart dra nytta av i den kommande processen.

  Om svaret är nej, eller kanske ibland så säger vi – Välkomna i klubben!
  För även om det är rätt sak att göra måste vi även säkerställa att ni har rimliga förutsättningar att lyckas.


Ok – vi svarar Ja! På alla frågor. Då är det dags för själva genomförandet av förändringsprocessen. Någon ska göra något annorlunda imorgon. Här har vi ett omfattande paket av verktyg och stödprocesser för framgångsrik förändringsledning

I centrum står vår robusta förklaringsmodell som hjälper dig att veta vad som är viktigt för att undvika klassiska fallgropar.

För att hjälpa dig att fatta smarta beslut och hela tiden veta nästa steg så har vi utvecklat ChangeMeter®.

Med hjälp av det digitala verktyget kan du löpande ta pulsen på ditt förändringsarbete, få råd om förhållningssätt och konkreta verktyg. Vi vet som sagt att förändringens hjältar – de som står där ute varje dag driver förändringen mot mål, behöver konkreta råd med högt instruktionsvärde. Det för för er vi tagit fram och paketerat över 50 direkt användbara verktyg.

Om du tror att er organisation behöver öka sin kompetens så har vi både öppna och företagsanpassade utbildningar. Våra utbildningar är ett stort fokus på hur-frågor med ett stort inslag av träning. Varför? Därför att vår målgrupp är förändringens hjältar – chefer eller andra som leder förändring.

Vill du veta mer om hur vi kan säkra just din framgång – hör av dig!

Vi går armkrok genom förändringen och bidrar med stöd, handledning, sparring, utbildningar, analyser och beslutsunderlag.

Change

 

PARTNER

bana_transparent
”Vi behöver stöd genom vår förändringsresa”

Vi är en närvarande och drivande partner i förändringens alla steg, eller om du så vill -ett kul ressällskap.

Change

 

TRAINING

spel_transparent
”Vi behöver rusta våra ledare och nyckelpersoner för att driva framgångsrik förändring”

Förändringssäkra din organisation och fyll den med Change Makers genom något av våra utbildningsupplägg. 

Change

 

METER

verktyg
”Jag vill veta hur jag ligger till i min förändring och vad som är bra att göra just nu”

ChangeMeter är ett beslutsstöd som hjälper dig att på ett enkelt sätt ta pulsen på din förändring.

Change

 

TOOLS

skiftnyckel_transparent
“Jag har förstått att det är viktigt, men hur ska jag göra då?”

Praktiska verktyg, checklistor, assessments, mallar, tips etc. som gör det lätt att göra rätt.