Making Change bok ”Förändringens fem fallgropar” nu även som kurslitteratur

“Förändringens fem fallgropar” är nu antagen som obligatorisk kurslitteratur. Kursen heter “Förändring och lärande i organisationer” (6hp) och ges på Umeå Universitet, psykologprogrammet, termin 8.

Vi har frågat kursansvarig lärare phd, lektor Robert Lundmark om hur de resonerat kring val av kurslitteratur. Robert:
”Studenterna har senaste åren efterfrågat mer kunskap om hur de kan arbeta rent praktiskt med förändringar, utöver teoretisk kunskap om organisationer och förändringsprocesser, och utifrån det har vi valt att ta med boken eftersom den tillhandahåller kunskap om just detta – praktiska verktyg i förändringsprocesser”.

Förändringens fem fallgropar
“Förändringens fem fallgropar – och hur du undviker dem – En handbok för chefer och förändringsledare” är skriven av Making Change Mikal Björkström och Ola Rosenlind.