Känner du igen fallgroparna?

Inför Ledardagen i Luleå den 18 november producerade Glugg produktion fem filmer om våra fem fallgropar. Avsnitt ett handlar om att ”Färdas i dimma”, avsnitt två ”Köra förbi eller över människorna i förändring”, avsnitt tre ”Tro att ensam är stark”, avsnitt fyra ”Köra på utan tillräckliga resurser” och avsnitt fem ”Ropa hej för tidigt eller inte alls”.
Hur mycket igenkänning är det på din arbetsplats? 😉

Se avsnitten här >>

Läs mer om boken ”Förändringens fem fallgropar – och hur du undviker dem – En handbok för chefer och förändringsledare” av Mikal Björkström och Ola Rosenlind.