Making Change intervjuas om Teamarbete

Making Change Mikal Björkström intervjuades nyligen av Kvalitetsvård om Teamarbete. Där Mikal tar upp fyra kriterier som utgör grunderna för teamarbete, bland annat:

1. Teamet är uttalat. Någon kallar det ett team, och deltagarna uppfattar sig tillhöra det teamet.
2. Har teamet tydliga mål?

Läs hela artikeln på kvalitetsvard.se

Foto: Unsplash