Making Change håller i ett pass på Förändringsledningsdagen

Den 10 mars 2022 håller vi på Making Change, Mikal Björkström och Ola Rosenlind, i ett pass på Förändringsledningsdagen.

Förändringsledningsdagen är en interaktiv digital heldagskonferens som bjuder på många spännande föreläsningar.

Vi ska hålla ett pass om att Prioritera – det alla snackar om men ingen gör…

Lyckad implementering hänger på mer än att ha en välfungerande förändringsledning och en systematisk modell.
En förutsättning för framgång är att implementeringen ges tillräckligt fokus och rätt resurser. För att få till detta borde ibland tydliga NED-prioriteringar av andra aktiviteter ske, till förmån för det aktuella initiativet.
Dessa lyser många gånger med sin frånvaro.
Under detta pass kommer Mikal och Ola från Making Change att utmana vanliga förhållningssätt till prioriteringar, visa användbara verktyg för prioritering och dela tips kring konstruktiv ambitionsanpassning.

Se hela programmet och alla talare här >>