CM-yellow-cropped

Jag har gjort gap-analyser och vet vad som eventuellt behöver justeras för att vi med säkerhet ska lyckas. Jag har också satt upp planer för att minska eventuella kompetensgap, tillförsel av resurser etc. Upplever fortfarande viss obalans mellan krav, resurser och ambitionsnivå, men börjar få gehör för mina behov.