Sifo: 50% av chefer har svårt att leda

Endast 50% bedömer att chefen har tillräcklig förmåga att leda och driva förändring.

Undersökningen gjordes av Kalmar Sifo genom online-intervjuer med totalt 496 personer under perioden april-juni 2018. Urvalet baseras på personer som har personalansvar, sitter i ledningsgrupper, rapporterar till vd eller som driver större projekt i företag med fler än 50 anställda, samt på något sätt kommit i kontakt med ledarskapsutbildningar under de senaste fem åren. 78 procent av de svarade arbetar i företag med fler än 200 anställda.