Skip to content
Enkät 2.0

Sektion


 

Sektion

1-2 = Instämmer inte alls
3-4 = Instämmer delvis
5-6 = Instämmer helt och hållet

Ledningsgruppens syfte

Vad-frågor för Ledningsgruppen

Hur-frågor för Ledningsgruppen

Dynamiken

15. Vi har diskuterat och formulerat spelregler inom Ledningsgruppen

Dynamiken

16. Vi litar på varandra

Dynamiken

17. Vi lyssnar på varandra

Dynamiken

18. Jag har en god kunskap om och förståelse för övriga medlemmars funktion/ansvarsområde

Dynamiken

19. Alla bidrar aktivt och konstruktivt i ledningsgruppens arbete

Resultat & uppföljning

20. Vi har ett sätt att följa upp vår effektivitet som ledningsgrupp

Resultat & uppföljning

21. Det är givande och stimulerande att arbeta i ledningsgruppen

Övrigt

Vilket område tycker du är viktigast för er som Ledningsgrupp att utveckla just nu?