Fem fallgropar

Fem fallgropar

Vi har genom ett stort antal intervjuer med chefer och ledare som har erfarenhet av att leda förändringsprocesser identifierat fem viktiga orsaker till deras misslyckanden. Fem fallgropar kallar vi dem. De förklarar på ett bra sätt tycker vi varför man kör i diket – trots att man läst fem kilo böcker. Vår ambition med att klargöra dessa är att visa dig som förändringsledare vilka fallgropar du bör undvika att trampa i – för att slippa göra om andras misstag. Vi har dessutom tagit fram konkreta verktyg som faktiskt beskriver hur du kan göra om du hamnat i diket. Vi tror att det blir enklare för dig att lyckas genom att undvika att misslyckas. Bra va! (och… för dig som lästa alla böcker redan… jo dessa fallgropar är även väl beskrivna i forskning).

Misstag #1 Att färdas i dimma

Man…

 • jobbar med alltför vag beskrivning av förändringen – Vad ska jag göra annorlunda?
 • använder begrepp som man tror att alla delar –”LEAN”, Agilt, etc…
 • missar att olika personer har olika tolkningar av förändringen och jobbar därför med olika förändringar
 • får därför en dålig start och det blir svårt att förstärka beteendeförändringar mot målen

 

Misstag #2 Kör över eller ifrån människorna i förändringen

Man…

 • har noll koll på förändringens bränsle och bromsar – ur målgruppens perspektiv
 • underskattar människors behov av delaktighet – bjuder in för sent och tolkar motstånd som personlighetsdrag hos individer och backar undan
 • tror att idén är så bra att den säljer sig själv
 • vågar inte involvera innan man har alla svar själv - försöker vara smart och stark – inne på sitt rum
 • får därför mer motstånd än drivkraft

 

Misstag # 3 Tro att ensam är stark

Man…

 • ser förändringen som ”sitt projekt” – inte ett organisatoriskt åtagande
 • säkrar inte stöd från nyckelpersoner omkring sig
 • säkrar inte att andra parallella förändringar inte ”stör ut” förändringen
 • faller därför lätt när stormen viner

 

Misstag #4 Kör på utan tillräckliga förändringsresurser

Man…

 • tar inte höjd för att det kostar mer energi att förändra än att drifta nuläget
 • jobbar på trots att man vet att det inte kommer att gå
 • blundar för konsekvenserna av att inte ha tillräckligt med resurser
 • orkar därför inte i mål, bidrar till inlärd hjälplöshet och skapar ”förändringsarbetets teater

 

Misstag #5 Att ropa hej för tidigt (eller inte alls)

Man…

 • har inget system för att veta hur det går
 • analyserar inte varför framgång eller nedgång sker
 • gör genom sitt ledarskap det möjligt för målgruppen att inte ändra beteende
 • har ingen plan för långsiktig hållbarhet i förändringen
 • ropar därför hej för tidigt och förändringen blev inget alls

 

 

Lösningen!

Ja, lösningen och lösningen… Vårt bidrag är att vi omsatt dessa fallgropar till framgångsfaktorer. Områden att inte misslyckas inom helt enkelt. Vi kallar det femfaktormodellen för framgångsrik förändring. Till den har vi kopplat beslutsstödet Change Meter. Change Meter ger dig en tydlig bild av ditt nuläge – faktor för faktor – med konkreta förslag på åtgärder. Som en liten bonus har vi satt samman våra 50 bästa verktyg för att du ska kunna lyckas med din förändring. Vi vill göra det lättare för dig att lyckas helt enkelt.