Skip to content
Enkät

Enkät

Sektion

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn

 

Sektion

1-2 = Instämmer inte alls
3-4 = Instämmer delvis
5-6 = Instämmer helt och hållet

Ledningsgruppens syfte

1. Vi har diskuterat och formulerat vår gemensamma tolkning av ledningsgruppens uppdrag

Ledningsgruppens syfte

2. Vi har en tydlig bild av ledningsgruppens roll och uppgift för att lyckas med vårt uppdrag

Ledningsgruppens syfte

3. Ledningsgruppen är avgörande för att leda och styra verksamheten samt för att utveckla den långsiktigt

Ledningsgruppens syfte

4. Det är tydligt vilka som ingår i ledningsgruppen och varför

Vad-frågor för Ledningsgruppen

5. De dokument som styr ledningsgruppens uppdrag och arbete är väl kända inom ledningsgruppen

Vad-frågor för Ledningsgruppen

6. Ledningsgruppen har identifierat sin ”gemensamma agenda” – dvs de frågeställningar man äger och driver gemensamt

Vad-frågor för Ledningsgruppen

7. Vi har en god balans mellan operativt och strategiskt fokus i vårt arbete som ledningsgrupp

Vad-frågor för Ledningsgruppen

8. Våra mötesformer är väl anpassade till vårt uppdrag

Vad-frågor för Ledningsgruppen

9. Våra möten genomförs på ett effektivt och välstrukturerat sätt

Hur-frågor för Ledningsgruppen

10. Vårt fokus och gemensamma prioritering är levande och omprövas kontinuerligt

Hur-frågor för Ledningsgruppen

11. Frågeställningar och beslutsunderlag är väl beredda innan möten

Hur-frågor för Ledningsgruppen

12. Vi kommer pålästa och förberedda till mötena

Hur-frågor för Ledningsgruppen

13. Mötena genomförs på ett strukturerat och effektivt sätt och alla medlemmar bidrar aktivt

Hur-frågor för Ledningsgruppen

14. Vår beslutsprocessen är tydlig och accepterad av alla

Dynamiken

15. Vi har diskuterat och formulerat spelregler inom Ledningsgruppen

Dynamiken

16. Vi litar på varandra

Dynamiken

17. Vi lyssnar på varandra

Dynamiken

18. Jag har en god kunskap om och förståelse för övriga medlemmars funktion/ansvarsområde

Dynamiken

19. Alla bidrar aktivt och konstruktivt i ledningsgruppens arbete

Resultat & uppföljning

20. Vi har ett sätt att följa upp vår effektivitet som ledningsgrupp

Resultat & uppföljning

21. Det är givande och stimulerande att arbeta i ledningsgruppen

Övrigt

Vilket område tycker du är viktigast för er som Ledningsgrupp att utveckla just nu?