Skip to content

Koll på läget

  • ChangeMeter® utgår ifrån Femfaktormodellen för framgångsrik förändring
  • ChangeMeter®är ett verktyg som erbjuder möjligheten att kontinuerligt följa framdriften i ditt förändringsarbete
  • Målet med ChangeMeter® är att du vid var tid vet status i din förändring – och vad du, med utgångspunkt från det, kan göra för att öka sannolikheten att lyckas

ChangeTrainingvadvar

Så här använder du ChangeMeter®

  • Använd beslutsstödet för respektive framgångsfaktor för att bedöma status i förändringen – just nu.
  • Läs frågorna nedifrån och upp – från röd fallgrop till grön framgång.
  • Om du känner dig osäker i valet mellan två steg på skalan – välj det lägre för att vara på den säkra sidan.
  • Du kan givetvis komplettera med andra typer av bedömningar, intervjuer eller annat för att göra en ännu mer pricksäker bedömning.
  • Utifrån din position får du rekommendationer kring smarta åtgärder för att öka sannolikheten att lyckas.
  • Din status samlas automatiskt upp i styrtavlan för en helhetsbild.
  • Summera Fördelar och Funderingar i den avslutande handlingsplanen.

gr1

För att få tillgång till Changemeter® behövs en licens. Det finns både individuella och företagslicenser. Hör av dig till oss för mer information!